การเตรียมวัตถุดิบในการทำเต้าทึง

วัตถุดิบในการทำเต้าทึง

ถั่วแดง หรือ ถั่วนิ้วนางแดง

เป็นพืชตระกูลถั่วที่ค่อนข้างจะรู้จักกันมากในปัจจุบันตลาดที่ส่งออก ได้แก่ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จะนำไปทำไส้ขนม การใช้ภายในประเทศมีน้อยจะส่งออกเกือบทั้งหมด แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ จังหวัดเลย ขอนแก่น พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเชียงราย

ถั่วแดงที่ปลูกในขณะที่มีหลายชนิด แต่ที่ปลูกเป็นการค้าและปลูกมากเป็นถั่วแดง เมล็ดสีแดง ดอกสีเหลือง ฝักเล็กๆ เท่ากับถั่วเขียว แต่ยาวกว่าเล็กน้อย เมื่อแก่ฝักจะมีสีน้ำตาลอ่อนและสีดำ ฝักจะห้อยลงจากช่อเหมือนนิ้วมือ ในถั่วแดง 100 กรัม จะมีองค์ประกอบอาหาร ดังนี้ Continue reading “การเตรียมวัตถุดิบในการทำเต้าทึง”

Scroll to top